Zumba v týdnu od 11. 5. 2020 pokračuje, ostatní kroužky ne :-(

10.05.2020 21:30

Vážení rodiče,

pokud vaše dítě nemůže pokračovat v námi pořádaném kroužku (ať už z důvodu zrušení z naší strany nebo z důvodu rizikového faktoru), máte možnost poslat Žádost o vrácení části kurzovného na náš e-mail do pátku 29. 5. 2020 do půlnoci. Částka k vrácení bude představovat 75% z částky, kterou jste za 2. pololetí uhradili a bude vrácena zpět na účet do konce června 2020.

Pokud jde o všechny věkové skupiny kroužku Zumby. Každá účastnice je povinna na první hodinu přinést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto dokumentu není možné náš kroužek navštěvovat ani když bude probíhat venku.

Děkujeme za pochopení.

Věříme, že nám stále zachováte přízeň a budeme se s vašimi dětmi potkávat již nyní v květnu nebo opět od září.

Pája, Anička a Hanka