NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Kroužky Aničky Plecité a vybrané kroužky Pavlíny Sáblové až od 15. 2.

05.02.2016 08:06

Z Důvodu nepřítomnosti Aničky Plecité, začínají všechny její kroužky až za týden od pondělí 15. 2.

A vybrané kroužky Pavlíny Sáblové také až za týden. Odpolední kroužky probíhají ve stanovených časech.

 

Anička Plecitá od 15. 2.

Gymnastika 6 - 10

Zumba pro děti 4 - 6

Zumba pro děti 6 - 12

Zumba pro děti 12 +

 

Pavlína Sáblová

Cvičení rodičů s dětmi do 2 let - Tento kroužek začíná 2. pololetí až v týdnu od 15. 2.!!!

Cvičení rodičů s dětmi 2 - 3 roky - Tento kroužek začíná 2. pololetí až v týdnu od 15. 2.!!!

Hudebka 5 + - zatím nenaplněno, přihlašujte se pomocí přihlášky  (ukázková hodina v pondělí 8. 2.)

Pracovna Montessori 1,5 - 3 - Tento kroužek začíná 2. pololetí až v týdnu od 15. 2.!!!

Sportovky 3 - 6 - začínáme v úterý 9. 2.

Tanečky a rytmika 2 - 3 - zatím nenaplněno, přihlašujte se pomocí přihlášky - Tento kroužek začíná 2. pololetí až v týdnu od 15. 2.!!!