Co jsme připravily na 2. pololetí

01.03.2017 15:37

...chystáme toho opravdu hodně!

21. - 22. 4. Noc se Stonožkou - přespání v našich prostorách pro všechny děti navštěvující naše kroužky.

5. - 7. 5. Sousttředění Zumby, Aerobicu a možná i dalších kroužků ve Sportovní hale - víkend plný tance a her.

16. - 17. 6. Rozloučení se Stonožkou - přespání v našich prostorách po skončení pololetí, večer si opečeme buřty a přespíme v tělocvičnách. Akce pro všechny děti z našich kroužků.

 

TĚŠÍME SE!

Pája, Hanka a Anička