3 - 6 let

Angličtina pro nejmenší - začínáme o týden později, až 14. 2. 2018

Tento kroužek je určen pro děti předškolního věku. Výuka probíhá převážně hrou, kdy využíváme obrázky, hračky atd. k určení barev, pojmenování věcí a k základní komunikaci o sobě. Hodina trvá cca 30 minut, je to z toho důvodu, že tak malé děti delší dobu pozornost neudrží.

KDY: KDE: KDO:
středa 15:25 - 16:10 hodin Postřižínská 20 Jana Horáková

 

Hravá jóga 3 - 7

Děti předškolního věku jsou zpravidla velmi živé a spontánní, nedokážou se soustředit jen na jednu činnost. Proto je potřeba je pro cvičení získat. Jak taková hodina jógy vypadá? Povídáme si o zvířátkách, děti se snaží napodobovat jejich pohyby. Hrajeme si na ně, na rostliny, na věci, čímž se rozvíjí jejich fantazie, hravost a tvořivost. Vyprávíme si pohádky, recitujeme říkadla, zpíváme.

Každá hodina má svou osnovu. Začínáme pozdravem, protáhneme se, na řadu příchází příběh či pohádka, dechové cvičení, relaxace a rozloučení na závěr. Oproti některým jiným sportovním aktivitám jóga neobsahuje prvky dřiny, soutěživosti ani honby za úspěchem. A ani nečekejte, že je v sále klid a děti cvičí asánu za asánou. Naše lekce jsou plné her, smíchu a radosti.

KDY: KDE: KDO:
úterý 17:00 - 17:50 hodin Postřižínská 20 Hana Plecitá

 

Rytmika a tanečky 4 - 7

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Přihlašujte se prostřednictvím www.andelky.cz

KDY: KDE: KDO:
pondělí 16:15 - 17:00 hodin Postřižínská 20 Helena Čurdová

 

Sportovky 3 - 6

Kroužek je určen dětem, které navštěvují MŠ (3 - 6 let), jsou soutěživé a mají rády kolektiv. Budu se těšit na kluky i holčičky, společně budeme závodit, soutěžit, sportovat, zdolávat opičí dráhu, používat cvičební pomůcky (např. míče, obruče, kužely, padák ...) a hrát různé hry. Věřím, že vaše děti dokážu unavit :-)

KDY: KDE: KDO:
čtvrtek 17:15 - 18:00 hodin Postřižínská 20 Pavlína Sáblová

 

Zumba 4 - 6

Kroužek je určen dětem od 4 do 6 let, které navštěvují MŠ. Zumba je taneční fitness program, který vytvořil kolumbijský fitness trenér a choreograf Alberto „Beto“ Perez. Je to dynamický fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Využívá základní kroky salsy, reggaetonu, merengue a cumbie. Střídají se pomalé a rychlé skladby. Začínat budeme od nejjednodušších krokových variací, které se pokusíme spojovat. Především jde o radost z pohybu.

KDY: KDE: KDO:
pátek 16:25 - 17:10 hodin Postřižínská 20 Anna Plecitá