0 - 3 roky

Cvičení rodičů s dětmi do 2 let

Kroužek je určen dětem do 2 let, které už umí chodit a je zapotřebí aktivní účast rodiče. Ke cvičení budeme používat různé cvičební pomůcky, např. míče, obruče, švihadla, žíněnky, malou tramplínu. Vždy se přivítáme a rozloučíme říkankou, cvičit budeme na hudbu i bez, naučíme se nějaká říkadla spojené s pohybem, budeme zdolávat opičí dráhu a učit se spolupracovat v kolektivu.

KDY: KDE: KDO:
úterý 9:30 - 10:15 hodin Postřižínská 20 Pavlína Sáblová

 

Cvičení rodičů s dětmi 2 - 3 roky

Kroužek je určen dětem od 2 do 3 let, kteří si chtějí zařádit. Na hodinách je zapotřebí aktivní účast rodiče. Ke cvičení budeme používat různé cvičební pomůcky, např. míče, obruče, švihadla, žíněnky, malou tramplínu. Vždy se přivítáme a rozloučíme říkankou, cvičit budeme na hudbu i bez, naučíme se nějaká říkadla spojené s pohybem, budeme zdolávat opičí dráhu a učit se spolupracovat v kolektivu.

KDY: KDE: KDO:
úterý 8:30 - 9:15 hodin Postřižínská 20 Pavlína Sáblová

 

Pracovna Montessori 1,5 - 3

Kroužek je určen pro děti ve věku 1,5 až 3 roky a je zapotřebí jej navštěvovat s aktivní pomocí rodiče. Motem Montessori pedagogiky je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ Montessori pracovna vychází z principů Montessori pedagogiky, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí probouzí v dítěti přirozený zájem, pomáhá mu zafixovat správné pracovní návyky a vede k vytváření vlastního úsudku. Děti se budou učit hru v kolektivu, naučí se jak se prosadit bez emocí a bez pomoci dospělého. Vše bude probíhat nenásilnou formou tak, aby se dětem na kroužku líbilo.

KDY: KDE: KDO:
pondělí 8:30 - 9:15 hodin Postřižínská 20 Pavlína Sáblová

 

Tanečky 2 - 3

Tento kroužek je určen dětem mezi 2. a 3. rokem, které rádi tancují a pohybují se v rytmu hudby. Je určen pro kluky i holčičky a v hodinách je zapotřebí aktivní účast rodiče. Budeme se učit rytmizovat pomocí padáku, hrou na tělo, ale především vyjadřovat rytmus pohybem. Věnovat se budeme lidovým a moderním českým písničkám tak, aby děti porozuměly jejich obsahu a mohly si je i samy zazpívat.

KDY: KDE: KDO:
pondělí 9:30 - 10:15 hodin Postřižínská 20  Pavlína Sáblová 

 

YAMAHA Class se Zuzkou Bartošovou

Kroužek je určen dětem od 4 měsíců a zajišťuje jej YAMAHA Class Zuzky Bartošové, přihlašujte se prosím prostřednictvím e-mailu: ZUBASA@seznam.cz. Garantujeme 16 výukových lekcí pololetně.

KDY: KDE: KDO:
čtvrtek 9:00 - 9:45 hodin Robátka Postřižínská 20 Zuzana Bartošová
čtvrtek 10:00 - 10:45 hodin První krůčky k hudbě II. Postřižínská 20 Zuzana Bartošová